Pagdating ng mga kastila sa pilipinas


11-Oct-2019 17:42

About the Author: Christina A Dimalanta, Teacher II Calantas Elementary School, Floridablanca West District.

pagdating ng mga kastila sa pilipinas-51

speed dating chico

Isa itong futuristic essay ni Tan Malaka ng Indonesia. At kung paano nakaapekto ang mga neoliberal na polisya nito sa ating kamalayan at sa aktwal na danas ng mamamayan ng bansa.

May ilan ding punto de bista na nagkikintal ng malalim at kritikal na pag-iisip na makakatulong sa ating mga mag-aaral sa paglinang ng diwang makabayan.